Polityka Prywatności

kotwice-brzeg.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 • 1.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

ANDRZEJ ROLSKI WINNER
ul. Jana Pawła II 11/12
49-300 Brzeg
e-mail: kotwice-brzeg.pl lub [email protected]
telefon: 501660189 lub 501087537
NIP 7471648891

 • 1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • 1.4. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 • 1.5. Właścicielem domeny na której zaparkowana jest strona internetowa kotwice-brzeg.pl jest   [ nazwa.pl sp. z o.o. ul. Mieczysława Medweckiego 17 31-870 Kraków Polska/Poland +48.801 33 22 33 +48.22 454 48 10 +48.22 454 48 08 www.nazwa.pl ]
 • 1.6 Właścicielem serwera na którym jest baza maili zapisanych do Subskrypcji jest MailChimp

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 • 2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę.
 • 2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

a) korzystanie z formularza kontaktowego służącego do odpowiedzi na pytanie Klienta

b) korzystanie z formularza zapisów na festiwal

 • 2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, imiona i nazwiska oraz roczniki tancerzy, informacje dotyczące muzyki prezentacji
 • 2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do przeprowadzenia zgodnie z regulaminem Grand Prix Polski Kotwice. Dane osobę służą tylko i wyłącznie do sprawdzenia przynależności do danej kategorii wiekowej i tanecznej
 • 2.5 Subskrypcja zbiera tylko i wyłącznie adresy e-mail, w oparciu o system mnogich wiadomości reklamowych. NIe będą wysyłane droga mailingową ŻADNE informacje nie związane z festiwalem KOTWICE w Brzegu. 

 

3. POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

 • 3.1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

a) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań marketingowych

b) piksel konwersji Google+ – w celu prowadzenia działań marketingowych

c) piksel konwersji YouTube – w celu prowadzenia działań marketingowych

d) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony

 

4. COOKIES

 • 4.1. Pliki cookies są to pliki tekstowe, przesyłane przez nas na dysk twardy Twojego komputera, za pośrednictwem przeglądarki internetowej w momencie odwiedzenia naszej strony. Dostarczają one informacji o tym, co użytkownik robił na stronie internetowej, o kliknięciach linków czy czytaniu zawartości podstron. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.
 • 4.2. Pliki cookie umożliwiają takie działanie strony, do jakich obecnie są przyzwyczajeni użytkownicy.
 • 4.3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (wyłączenia przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 • 4.4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Internet Explorer

W menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, suwakiem można ustawić poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. Przycisk Witryny służy do wskazania konkretnych witryn, które mają być blokowane bądź nie. https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/278835

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Wybrać w polu wyboru Program Firefox: ?będzie używał ustawień użytkownika?. O akceptacji ciasteczek (cookies) decyduje zaznaczenie/odznaczenie opcji Akceptuj ciasteczka. http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome

Trzeba kliknąć na Ustawienie Google Chrome (prawy górny róg), wybrać Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie można zmienić ustawienia wg własnych oczekiwań. http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.O ciasteczkach decyduje zaznaczenie/odznaczenie pozycji Ciasteczka. http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari

W menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze Akceptuj pliki cookie. http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Więcej informacji ten temat można znaleźć pod adresem http://www.aboutcookies.org/

 

5. LOGI SERWERA

 • 5.1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • 5.2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • 5.3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • 5.4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • 5.5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

6. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 • 6.1. Podanie danych osobowych przez  Klienta jest dobrowolne.
 • 6.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych  Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 

7. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • 7.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • 7.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • 7.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 8.1. Strona internetowa www.kotwice-brzeg.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony.
 • 8.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Organizator

Szkoła Tańca i Baletu
Coco Dance Center
Andrzej Rolski
+48 501 660 189

Miejsce festiwalu

Online

Festiwal tańca Kotwice 2021

Rejestracja
Regulamin festiwalu
Jurorzy