Regulamin Grand Prix Polski Kotwice 2023 w wersji Hybrydowej

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem festiwalu tanecznego Kotwice 2022.

 XII TANECZNE OTWARTE GRAND PRIX POLSKI „KOTWICE 2023” 

 

ORGANIZATOR:
Szkoła Tańca i Baletu
Coco Dance Center w Brzegu

WSPÓŁORGANIZATOR:
Eldon Studio

TERMIN:
25 marca 2023 – eliminacje on line
22 kwietnia 2023 finały w BCK

MIEJSCE:
1 etap: transmisja online w internecie
2 etap – finał: Brzeskie Centrum Kultury

CEL:
– integracja środowisk tanecznych,
– propagowanie tańca, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
– rozwijanie zainteresowań, pasji i talentów
– przegląd działalności zespołów tanecznych,
– konfrontacja artystyczna.

OCENA:

NAGRODA GRAND PRIX W KAT. STREET DANCE I ART DANCE – 1000 ZŁ!

Nadesłane prezentacje w postaci filmów będą oceniane przez jury w trakcie obrad i wybrane prezentacje zakwalifikują się do występów finałowych na scenie w Brzeskim Centrum Kultury, gdzie jeszcze raz zostaną ocenieni ”na żywo” przez Jury

W trakcie I etapu, po obejrzeniu wszystkich prezentacji, Jury wybierze finalistów, czyli zespoły, które występując „na żywo” zostaną nagrodzone.Wszystkie wyniki, wyróżnienia i zaproszone do finałów zespoły czy prezentacje, znajdą się na stronie festiwalu 25.03.2022.

Oceniane będą:

• Opracowanie i kompozycje choreograficzne

• Technika taneczna i wyraz artystyczny

• Dobór i estetyka kostiumów

WAŻNE – PO ELIMINACJACH PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE PRZESŁANIE PLIKÓW Z MUZYKĄ PREZENTACJI FINAŁOWYCH.

”KOTWICE” nie są festiwalem federacyjnym, nie ma systemu punktowego i wszystkie werdykty są omawiane przez Jury.

Szczegółowy program imprezy podany zostanie na stronie internetowej
konkursu www.kotwice-brzeg.pl do dnia 20.03.2023 roku – pierwszy etap i do dnia 15.04.2023 roku – finał w BCK.

KATEGORIE WIEKOWE I KONKURENCJE TANECZNE
W konkursie mogą brać udział duety, mini formacje oraz formacje, w dwóch kategoriach tanecznych oraz trzech kategoriach wiekowych. O przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej, decyduje wiek średni członków grupy.

FILMY:

 • Nagrania choreografii załączamy w trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego w odpowiednim miejscu jako link do YouTube lub Vimeo.
 • Stworzenie konta na portalu YouTube jak i dodanie filmu jest darmowe.
 • Dopuszcza się filmy nagrane jednolicie, w stałym oświetleniu pozwalającym na obiektywny odbiór choreografii, z sal tanecznych, ewentualnie z występów tanecznych na scenie.
 • Niedopuszczalne jest montowanie filmów, używanie obrazu z kilku kamer
 • Dopuszcza się podkładanie muzyki pod film w celu zniwelowania echa sali czy poprawienie jakości muzyki w prezentacji.

KATEGORIE TANECZNE (w każdej kategorii limit do 15 prezentacji) :

SHOW DANCE Pierwszy Kroczek
Debiutanci czas do 3 min.

SHOW DANCE +30
czas prezentacji do 4 min.

ART DANCE
MINI FORMACJE (DO 7 OS.) I FORMACJE(OD 8 OS.) czas do 4 min.
DUETY – Duety nie muszą być mieszane – czas prezentacji do 3 min.

STREET DANCE
MINI FORMACJE (DO 7 OS.) I FORMACJE (OD 8 OS.) czas do 3 min.
DUETY – Duety nie muszą być mieszane – czas prezentacji do 3 min.

HIP HOP + 30
nie ma podziału na duety, mini i formacje- czas do 3 min

POLSKI STREET
nie ma podziału na duety, mini i formacje!!! czas do 3 min.

KATEGORIE WIEKOWE:

 • Pierwszy Kroczek – Debiutanci dzieci 6 – 8 lat (dzieci, które tańczą swój pierwszy sezon i są po raz pierwszy na festiwalu, nie ma podziału na mini i formacje, dostępne wszystkie techniki tańca)
 • dzieci 7 – 11 lat
 • młodzież 12 – 15 lat
 • młodzież od 15 lat
 • młodzież +30 lat (SHOW DANCE i STREET DANCE)

ART DANCE – prezentacje artystyczne wybranego tematu przy użyciu technik tanecznych – techniki jazzowe, modern, taniec współczesny, klasyczny,(miniatury taneczne, inscenizacje, teatr tańca etc.), kostiumów i rekwizytów do wybranego utworu muzycznego. Nie dotyczy tańca towarzyskiego.

STREET DANCE – wszystkie techniki tańca ulicznego, hip hop, funky, house, breaking, popping, locking etc

Uwaga!

 • W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii.
 • W przypadku dużej ilości uczestników o zakwalifikowaniu do turnieju decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prawidłowe wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie ostatecznym do 18.03.2022 (21:00 – zamknięcie zapisów) na www.kotwice-brzeg.pl/rejestracja. W przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność i daty przesłanych zgłoszeń!
 • Uiszczenie opłaty startowej w wysokości: 60 zł od duetu 180 zł od mini-formacji i 250 zł od formacji, płatne na konto ORGANIZATORA do dnia 18.03.2022r.

MY COCO ANGELIKA ROLSKA
Ul. Jana Pawła II 11/12
49-300 Brzeg
ING Bank Śląski
74 1050 1490 1000 0097 6510 6688
tytułem WPISOWE (podać zespół i miejscowość)
GP POLSKI „KOTWICE 2023”.

Prosimy o informacje dotyczące wystawienia faktury za startowe.

PŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO JEST JEDNORAZOWA –
FINALIŚCI ZAPROSZENI DO II ETAPU NIE UISZCZAJĄ DODATKOWEJ OPŁATY!

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi 3-5 osób.  W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie lub spornych decyduje Kierownictwo Turnieju (w porozumieniu z sędzią głównym). Nagrania eliminacyjne niezgodne z regulaminem mogą wpłynąć na decyzje Jury, publikacja filmów jest dobrowolna i świadoma zasad.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu w zależności od sytuacji. Decyzje Kierownictwa Turnieju są nieodwołalne.

NAGRODY:

 • Organizatorzy roześlą zespołom i duetom certyfikaty uczestnictwa w wersji elektronicznej.
 • Dla finalistów za zajęcie I, II, III miejsca – puchary i dyplomy (dla duetów medale).
 • Dla wyróżnionych prezentacji – puchary wyróżnienia, oraz dyplomy.
 • GRAND PRIX – Nagroda Finansowa (1000 zł w Street Dance oraz 1000 zł w kat. Art)  oraz puchar dla najlepszej prezentacji w obu kategoriach

Instruktorzy zespołów finałowych otrzymają nasze festiwalowe koszulki!

Dla chętnych zespołów istnieje możliwość zamówienia koszulek festiwalowych!

Finaliści odbierają wszystko na miejscu

Dokonanie zgłoszenia i udział w Grand Prix jest wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z Turnieju według dyrektywy o RODO.

Koordynator festiwalu
Andrzej Rolski
tel. 501 660 189

[email protected]

ORGANIZATOR PROSI O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO REGULAMINU!

Uwagi końcowe dotyczące przeprowadzenia finałów w BCK

• Wymiary sceny ok. 8m x 8m.

• Dopuszczone są tylko sytuacyjne próby parkietu bez użycia podkładów, muzycznych przed rozegraniem kategorii !!!

• Dla wszystkich prezentacji jest jednakowe stałe oświetlenie.

• Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

• Ubezpieczenia uczestników dokonują instytucje zgłaszające.

• Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Turnieju.

• Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

• Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.

• Należy przestrzegać przepisów p. poż. i zasad bezpieczeństwa.

• Dokonanie zgłoszenia i udział w Grand Prix jest wyrażeniem na zawsze i
bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i
telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję
w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych
osobowych w materiałach z Turnieju według dyrektywy o RODO.

Już 25.03 transmisja on-line

Będzie mogli zobaczyć wszystkie prezentacje, które walczą o wejście do stacjonarnego finału Kotwice 2023 w Brzegu.

Organizator

Szkoła Tańca i Baletu
Coco Dance Center
Andrzej Rolski
+48 501 660 189

Miejsce festiwalu

Eliminacje online - 25.03.2023

Finał - 22.04.2023
Brzeskie Centrum Kultury
Mleczna 2, 49-300 Brzeg

Festiwal tańca Kotwice 2023

Rejestracja
Regulamin festiwalu
Jurorzy