Regulamin Grand Prix Polski Kotwice 2020

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem festiwalu tanecznego Kotwice 2020 w Brzegu.

IX TANECZNE OTWARTE GRAND PRIX POLSKI “KOTWICE 2020”

Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Brzegu i Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły

 

ORGANIZATOR:
Szkoła Tańca i Baletu
Coco Dance Center w Brzegu

WSPÓŁORGANIZATOR:
PSP nr 3 w Brzegu
Brzeskie Centrum Kultury

TERMIN:
24 – 25 paźdzernika 2020 roku

MIEJSCE:
Brzeg, ul. Kamienna 2
Sala sportowa PSP nr 3 w Brzegu

CEL:
– integracja środowisk tanecznych,
– propagowanie tańca, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
– rozwijanie zainteresowań, pasji i talentów
– przegląd działalności zespołów tanecznych,
– konfrontacja artystyczna.

OCENA:
– Technika taneczna
– Wyraz artystyczny
– Dobór i estetyka kostiumów
– Opracowanie choreograficzne

”KOTWICE” nie są festiwalem federacyjnym, nie ma systemu punktowego i wszystkie werdykty są omawiane przez Jury.

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU (godziny orientacyjne):

24.10.2020 – Sobota – Disco Show Dance i Art Dance

 • 8.00 – rejestracja uczestników, sytuacyjne próby parkietu.
 • 9.00 – rozpoczęcie konkursu
 • Duety Disco
 • Pierwszy Kroczek Show Dance – Debiutanci – Nowość (dzieci, które tańczą swój pierwszy sezon i są po raz pierwszy na festiwalu, nie ma podziału na mini i formacje, dostępne wszystkie techniki tańca)
 • Mini Formacje i Formacje Disco
 • Duety Art
 • Mini Formacje i Formacje Art
 • Show Dance + 30

25.010.2020 – Niedziela – Street Dance

 • 8.00 – rejestracja uczestników, sytuacyjne próby parkietu.
 • 9.00 – rozpoczęcie konkursu
 • Duety Street
 • Mini Formacje i Formacje Street
 • Polski Street – Street Dance do polskiej muzyki – NOWOŚĆ – (oczywiście bez wulgaryzmów)
 • Hip Hop +30

Szczegółowy program imprezy podany zostanie na stronie internetowej konkursu www.kotwice-brzeg.pl do dnia 01.04.2020 roku oraz na FB!

KATEGORIE WIEKOWE I KONKURENCJE TANECZNE
W konkursie mogą brać udział duety, mini formacje oraz formacje, w trzech kategoriach tanecznych oraz trzech kategoriach wiekowych. O przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej, decyduje wiek średni członków grupy.

MUZYKA:
Muzykę do wszystkich prezentacji festiwalowych wraz z opisami (kategoria taneczna, kategoria wiekowa, nazwa zespołu/duetu) prosimy przesłać na adres [email protected] do dnia 16.10.2020r.


Wysłanie muzyki jest OBOWIĄZKOWE – niewywiązanie się w terminie z tego obowiązku skutkuje dyskwalifikacją z turnieju.

Kategorie Taneczne:

DUETY – MINI FORMACJE (DO 7 OS.) – FORMACJE (OD 8 OS.)
DUETY – Duety nie muszą być mieszane – czas prezentacji do 3 min.
(w każdej kategorii limit do 15 prezentacji!)
DISCO SHOW DANCE – MINI FORMACJE I FORMACJE czas do 3 min.
SHOW DANCE Pierwszy Kroczek – Debiutanci czas do 3 min.
SHOW DANCE +30 – czas prezentacji do 4 min.
ART DANCE – MINI FORMACJE I FORMACJE czas do 4 min.
STREET DANCE – MINI FORMACJE I FORMACJE czas do 3 min.
HIP HOP + 30 – nie ma podziału na duety, mini i formacje!!! czas do 3 min
POLSKI STREET – nie ma podziału na duety, mini i formacje!!! czas do 3 min.

KATEGORIE WIEKOWE:

 • Pierwszy Kroczek – Debiutanci dzieci 6 – 8 lat (dzieci, które tańczą swój pierwszy sezon i są po raz pierwszy na festiwalu, nie ma podziału na mini i formacje, dostępne wszystkie techniki tańca)
 • dzieci 7 – 11 lat
 • młodzież 12 – 15 lat
 • młodzież od 15 lat
 • młodzież +30 lat (SHOW DANCE i STREET DANCE)

DISCO DANCE – prezentacje powinny przedstawiać charakter tańca disco, jego dynamikę, ciągłość ruchów, zgranie z muzyką i zachowanie tempa, a także odpowiednio zgrane elementy akrobatyczne oraz skoki i ich kombinacje. Dopuszcza się użycie rekwizytów.

ART DANCE – prezentacje artystyczne wybranego tematu przy użyciu technik tanecznych – techniki jazzowe, modern, taniec współczesny, klasyczny,(miniatury taneczne, inscenizacje, teatr tańca etc.), kostiumów i rekwizytów do wybranego utworu muzycznego. Nie dotyczy tańca towarzyskiego.

STREET DANCE – wszystkie techniki tańca ulicznego, hip hop, funky, house, breaking, popping, locking etc

Uwaga!

 • W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych.
 • W przypadku dużej ilości uczestników o zakwalifikowaniu do turnieju decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prawidłowe wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia w terminie ostatecznym do 11.10.2020 (23:59 – zamknięcie zapisów) na www.kotwice-brzeg.pl/rejestracja. W przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność i daty przesłanych zgłoszeń!
 • Uiszczenie opłaty startowej w wysokości: 25 zł od uczestnika jednej kategorii, każda następna kategoria 10zł, płatne na konto ORGANIZATORA do dnia 14.10.2020r.

Winner Andrzej Rolski
Ul. Jana Pawła II 11/12
49-300 Brzeg
ING Bank Śląski
81 1050 1490 1000 0092 1736 8902
tytułem WPISOWE (podać zespół i miejscowość)
GP POLSKI “KOTWICE 2020”.

Dla wszystkich zespołów z miasta Brzeg i powiatu brzeskiego opłata startowa wynosi 5zł od uczestnika, bez względu na ilość kategorii, w których bierze udział!

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE KOSZTÓW I UBEZPIECZENIA:

 • Prosimy o informacje dotyczące wystawienia faktury za startowe.
 • Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.

PODCZAS TURNIEJU DZIAŁAJĄ:
– Koordynator festiwalu
– Biuro Organizacyjne
– Opieka medyczna

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi 3-5 osób.  W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie lub spornych decyduje Kierownictwo Turnieju (w porozumieniu z sędzią głównym). Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu w zależności od sytuacji. Decyzje Kierownictwa Turnieju są nieodwołalne.

NAGRODY:

 • Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników dyplomy.
 • Dla finalistów za zajęcie I, II, III miejsca – puchary i dyplomy.
 • GRAND PRIX – nagroda pieniężna w każdej z kategorii: disco, art, street dance – 1000zł!

POSIŁKI:
Bufet na terenie miejsca, w którym odbywać się będzie festiwal, z możliwością zakupu posiłków i zamówienia obiadów.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Wymiary sceny ok. 10m x 10m.
 • Dopuszczone są tylko sytuacyjne próby parkietu bez użycia podkładów muzycznych przed rozegraniem kategorii!
 • Dla wszystkich prezentacji jest jednakowe stałe oświetlenie.
 • Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
 • Ubezpieczenia uczestników dokonują instytucje zgłaszające.
 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Turnieju.
 • Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.
 • Należy przestrzegać przepisów p. poż. i zasad bezpieczeństwa.
 • Dokonanie zgłoszenia i udział w Grand Prix jest wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z Turnieju według dyrektywy o RODO.
 • Wstęp dla publiczności wolny.

 

Koordynator festiwalu
Andrzej Rolski
tel. 501 660 189

[email protected]

ORGANIZATOR PROSI O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO REGULAMINU!

Nie zwlekaj z rejestracją!

O zakwalifikowaniu się do turnieju decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

Organizator

Szkoła Tańca i Baletu
Coco Dance Center
Andrzej Rolski
+48 501 660 189

Miejsce festiwalu

Szkoła Podstawowa nr 3
Kamienna 2
49-300 Brzeg