Regulamin Grand Prix Polski Kotwice 2021

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem festiwalu tanecznego Kotwice 2021 on-line.

X TANECZNE OTWARTE GRAND PRIX POLSKI “KOTWICE 2021” on-line 

Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Brzeg

 

ORGANIZATOR:
Szkoła Tańca i Baletu
Coco Dance Center w Brzegu

WSPÓŁORGANIZATOR:
Eldon Studio

TERMIN:
12 czerwca 2021 roku

MIEJSCE:
Edycja ON-LINE

CEL:
– integracja środowisk tanecznych,
– propagowanie tańca, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
– rozwijanie zainteresowań, pasji i talentów
– przegląd działalności zespołów tanecznych,
– konfrontacja artystyczna.

OCENA:
Nadesłane prezentacje w postaci filmów będą oceniane przez jury w trakcie obrad stacjonarnych lub telekonferencji (w zależności od obostrzeń)
– Technika taneczna
– Wyraz artystyczny
– Dobór i estetyka kostiumów
– Opracowanie choreograficzne

”KOTWICE” nie są festiwalem federacyjnym, nie ma systemu punktowego i wszystkie werdykty są omawiane przez Jury.

Szczegółowy program imprezy podany zostanie na stronie internetowej konkursu www.kotwice-brzeg.pl do dnia 9.06.2021 roku.

KATEGORIE WIEKOWE I KONKURENCJE TANECZNE
W konkursie mogą brać udział duety, mini formacje oraz formacje, w trzech kategoriach tanecznych oraz trzech kategoriach wiekowych. O przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej, decyduje wiek średni członków grupy.

FILMY:

 • Nagrania choreografii załączamy w trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego w odpowiednim miejscu jako link do YouTube lub Vimeo.
 • Stworzenie konta na portalu YouTube jak i dodanie filmu jest darmowe.
 • Dopuszcza się filmy nagrane jednolicie, w stałym oświetleniu pozwalającym na obiektywny odbiór choreografii, z sal tanecznych, ewentualnie z występów tanecznych na scenie.
 • Niedopuszczalne jest montowanie filmów, używanie obrazu z kilku kamer
 • Dopuszcza się podkładanie muzyki pod film w celu zniwelowania echa sali czy poprawienie jakości muzyki w prezentacji.

KATEGORIE TANECZNE (w każdej kategorii limit do 15 prezentacji) :

SHOW DANCE Pierwszy Kroczek
Debiutanci czas do 3 min.

SHOW DANCE +30
czas prezentacji do 4 min.

ART DANCE
MINI FORMACJE (DO 7 OS.) I FORMACJE(OD 8 OS.) czas do 4 min.
DUETY – Duety nie muszą być mieszane – czas prezentacji do 3 min.

STREET DANCE
MINI FORMACJE (DO 7 OS.) I FORMACJE (OD 8 OS.) czas do 3 min.
DUETY – Duety nie muszą być mieszane – czas prezentacji do 3 min.

HIP HOP + 30
nie ma podziału na duety, mini i formacje- czas do 3 min

POLSKI STREET
nie ma podziału na duety, mini i formacje!!! czas do 3 min.

KATEGORIE WIEKOWE:

 • Pierwszy Kroczek – Debiutanci dzieci 6 – 8 lat (dzieci, które tańczą swój pierwszy sezon i są po raz pierwszy na festiwalu, nie ma podziału na mini i formacje, dostępne wszystkie techniki tańca)
 • dzieci 7 – 11 lat
 • młodzież 12 – 15 lat
 • młodzież od 15 lat
 • młodzież +30 lat (SHOW DANCE i STREET DANCE)

ART DANCE – prezentacje artystyczne wybranego tematu przy użyciu technik tanecznych – techniki jazzowe, modern, taniec współczesny, klasyczny,(miniatury taneczne, inscenizacje, teatr tańca etc.), kostiumów i rekwizytów do wybranego utworu muzycznego. Nie dotyczy tańca towarzyskiego.

STREET DANCE – wszystkie techniki tańca ulicznego, hip hop, funky, house, breaking, popping, locking etc

Uwaga!

 • W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych.
 • W przypadku dużej ilości uczestników o zakwalifikowaniu do turnieju decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prawidłowe wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie ostatecznym do 31.05.2021 (23:59 – zamknięcie zapisów) na www.kotwice-brzeg.pl/rejestracja. W przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność i daty przesłanych zgłoszeń!
 • Uiszczenie opłaty startowej w wysokości: 30 zł od duetu 100zł od formacji/ mini-formacji, płatne na konto ORGANIZATORA do dnia 5.06.2021r.

Winner Andrzej Rolski
Ul. Jana Pawła II 11/12
49-300 Brzeg
ING Bank Śląski
81 1050 1490 1000 0092 1736 8902
tytułem WPISOWE (podać zespół i miejscowość)
GP POLSKI “KOTWICE 2021”.

Prosimy o informacje dotyczące wystawienia faktury za startowe.

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi 3-5 osób.  W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie lub spornych decyduje Kierownictwo Turnieju (w porozumieniu z sędzią głównym). Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu w zależności od sytuacji. Decyzje Kierownictwa Turnieju są nieodwołalne.

NAGRODY:

 • Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników dyplomy.
 • Dla finalistów za zajęcie I, II, III miejsca – puchary i dyplomy.
 • Dla wyróżnionych prezentacji – puchary wyróżnienia.
 • GRAND PRIX – puchar dla najlepszej prezentacji w kategorii tanecznej

Jak co roku, dla wszystkich instruktorów wyślemy nasze festiwalowe koszulki! 

Dokonanie zgłoszenia i udział w Grand Prix jest wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z Turnieju według dyrektywy o RODO.

Koordynator festiwalu
Andrzej Rolski
tel. 501 660 189

[email protected]

ORGANIZATOR PROSI O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO REGULAMINU!

Dziękujemy że jesteśćie z nami!

Widzimy się w edycji 2022

Organizator

Szkoła Tańca i Baletu
Coco Dance Center
Andrzej Rolski
+48 501 660 189

Miejsce festiwalu

Online

Festiwal tańca Kotwice 2021

Rejestracja
Regulamin festiwalu
Jurorzy